Skip to content Skip to footer
Z historii domu

Zabytkowy pałac z XIX wieku ...

Skrzeszewy to majątek po dawnej rodzinie ziemiańskiej Grzybowskich, a zabytkowy pałac z XIX wieku pełni rolę domu dla przewlekle chorych od ponad 50 lat.
Trzykrotnie zmieniano profil zakładu. W 1945 roku, po rocznej wojennej tułaczce przywędrowały do Skrzeszew siostry z grupą 115 dzieci ze zburzonego w czasie Powstania Warszawskiego, zakładu wychowawczego przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. W 1956 roku zabrano dzieci, a Zakład przeznaczono na dom pomocy społecznej. Od 1990 roku dom przeznaczono na zakład opiekuńczo – leczniczy dla dorosłych i tę funkcję pełni do dziś. Zakład jako stacjonarna placówka opieki długoterminowej, udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitację, psychoterapię, terapię zajęciową, socjoterapię oraz terapię mowy.