Skip to content Skip to footer

Miłość, pasja zaangażowanie...

Od pokoleń niesiemy pomoc wkładając w nią całe swoje serce.

Miłość, pasja zaangażowanie...

Od pokoleń niesiemy pomoc wkładając w nią całe swoje serce.
Poznaj nas lepiej!

O Nas

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Jego celem jest objęcie całodobową opieką i leczeniem kobiet niewymagających hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

*. W pokojach zainstalowany jest system przywoławczy, w celu przywołania personelu w sprawach nagłych. Jest też centrala telefoniczna, pozwalająca na kontakt telefoniczny podopiecznych z rodziną czy znajomymi.

*. W Zakładzie zainstalowane są wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne, takie jak winda, podnośniki do kąpieli i przewożenia chorych, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, poręcze na korytarzach.

*. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii, w łazienkach wanny do hydroterapii, odpowiedni sprzęt do rehabilitacji przyłóżkowej: łóżka z oprzyrządowaniem do rehabilitacji, rotory do kończyn górnych i dolnych.

*. Gabinety zabiegowy i lekarski wyposażone są w sprzęt wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zakres usług

STANDARDOWY PAKIET ŚWIADCZEŃ:

 • badania i porady lekarskie
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • opieka i pielęgnacja chorych
 • badania i terapia psychologiczna
 • badania i terapia logopedyczna
 • terapia zajęciowa
 • leczenie farmakologiczne
 • leczenie dietetyczne
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych
 • zapewnienie zleconych badań
 • zapewnienie zleconego transportu

Oferta

Zobacz szczegóły oferty...
Więcej

Oferta

Zobacz szczegóły oferty...
Więcej