Skip to content Skip to footer

Miłość, pasja zaangażowanie...

Od pokoleń niesiemy pomoc wkładając w nią całe swoje serce.

Miłość, pasja zaangażowanie...

Od pokoleń niesiemy pomoc wkładając w nią całe swoje serce.
Korzyści

Oferowane świadczenia

Osobom przebywającym w Zakładzie zapewnia się całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację, zapewnia się produkty lecznicze i wyroby medyczne, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne i transport chorych. Podopieczne mają zagwarantowane pomieszczenia 2-3 lub 4 łóżkowe, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin, a także uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej

Udzielana jest też pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz psychicznych. Obecność na terenie Zakładu kaplicy i kapelana zapewnia Podopiecznym zaspokojenie potrzeb duchowych. Dużą pomocą w zaspokajaniu wszelkich potrzeb jest bliska współpraca z rodzinami Podopiecznych

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek pacjenta
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Skierowanie
  • Wywiad pielęgniarski
  • Karta oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (Skala Barthel)
  • Karta Informacyjna z leczenia szpitalnego
  • Decyzja o przyznaniu renty lub emerytury
  • Odcinek renty/emerytury